Hľadáme umenie v Starovekom Egypte

Z praveku sme sa presunuli do staroveku a hľadali sme umenie v živote starovekých egypťanov. Do pátrania sme zapojili aj našich nepočujúcich kamarátov. 
Stavali sme pyramídy, lúštili hieroglyfy, maľovali chrámové maľby a vytvárali hudobný  nástroj sistrum. Dievčatá nám potom zatancovali svoje orientálne tance.