Kamarátky z ďalekého sveta

Opäť sme uvítali kamarátky z cudzích krajín a tentokrát rovno dve. Caterinu z Talianska a Cony z Číny. Bolo  nám spolu  veľmi dobre. 
Zabávali sme sa aj sme sa veľa naučili.Porovnávali sme obidve krajiny aj so Slovenskom, učili sa taliansky aj čínsky tanec. 
Tieto stretnutia dávajú deťom úžasné skúsenosti do života a dievčata zostávajú v našich spomienkach.