Koledovanie

Koledovanie patrí k našim obľúbeným tradíciám. Počas celého decembra vyrábame darčeky do  baíčka, pečieme medovníky a spievame koledy. 
A potom príde ten deň, kedy nasadíme na šiapky kolednícke čelenky a vyberieme sa do ulíc. A veru každý rok pribúda susedov, ktorých navštívime a nezabúdame ani  na susedovie zvieratká.