Medziškôlkové kamarátstvo

Dostali sme pozvánku na vianočnú  tržnicu. A nie hociakú.
Ale do škôlky Pekná cestička. Nepartí sa prísť  na návštevu s prázdnymi rukami a tak sme deťom vyrobili ozdoby na ich vianočný stromček. V ich tržnici sme si zas kúpili niečo na výzdobu našej škôlky. A samozrejme, že sme sa aj pohrali.