Oberačka

Úroda nám dozrela a tak nastal čas oberačky. Chytili sme nožnice a pustili sa do práce. Toľko hrozna by sme nezjedli a tak sme si urobili sladkú šťavu.