Osobnosť mesiaca

Našou novou osobnosťou mesiaca je Matka Tereza.
Rozprávali sme sa o jej živote, o prekážkach, ktoré musela prekonávať, aby mohla ísť za svojim snom, ktorým bola pomoc druhým.
Veľa sa rozprávame o láskavosti, o láskavom jazyku a činoch, ktoré môžeme robiť každý deň. A veru deti sa dokážu aj bez vyzvania často vzdať vecí, ktoré by veľmi chceli v prospech kamaráta, alebo niekoho, kto to podľa ich zváženia asi potrebuje viac. Vyrábajú si darčeky a pomáhaj si navzájom. Je krásne vidieť čistotu detských duší v každodennom živote. Môže byť inšpiráciou pre nás všetkých.