Tekvicový deň

Opäť sme si urobili tekvicový deň, keď sme tekvice kreslili, vyrábali, ochutnávali aj vyrezávali.