Všade samé vtáčiky

Vonku to už utíchlo. Veľa vtákov sa už vybralo  na cesty, ale niektoré nám tu ostali. Čas spoznávania vtáčikov sa nám veľmi páčil.