• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Montessori pedagogika
     • Naši pedagógovia sú školení montessori sprievodcovia a asistenti
     • Rešpektujúci prístup
     • Naši sprievodcovia sú láskaví a s rešpektom pristupujú ku každému dieťaťuv jeho napredovaní a raste
     • Inklúzia
     • Prijímame aj špeciálne obdarené deti a poskytujeme im a ich rodičom odbornú podporu a sprevádzanie
     • Spolupráca s rodičmi
     • Sprevádzame nielen deti, ale ich rodičov. Spoluprácu s rodičmi považujeme za nevyhnutnú pri rozvíjaní detí a ich napredovaní.
     • Komunita
     • Budujeme komunitu okolo našej škôlky a organizujeme akcie na prepájanie generácií.
     • Charita
     • Každy mesiac organizujeme zbierku a podporujeme tak vybrané organizácie. Vedieme deti k súcitu a občianskej zodpovednosti.
     • Vlastná záhrada a ihrisko
     • Máme vlastnú záhradu, kde deti trávia dostatok času. Okrem hrania na ihrisku sa deti zapájajú do starosltivosti o záhradu a pestovanie ovocia a zeleniny.
     • Zdravá strava
     • Dodávateľ našej stravy je certifikovaný, jedálniček vytvára pod dozorom výživovej poradkyne vždy z čerstvých a zdravých surovín.
   • Novinky

    Zistite, čo je nové na našej škole
    • „Dieťa, ktoré si verí, nebude očakávať potvrdenie každého svojho kroku od autority.“
    • Maria Montessori
    • „Ruka je nástrojom ducha.“
    • Maria Montessori
    • "Jedno dieťa, jeden učiteľ, jedna kniha, jedno pero vedia zmeniť svet."
    • Malala Yousafzai
   • Partneri

    Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
    • Mestská časť Bratislava - Rača
    • Nadácia Orange
    • Implementačná agentúra MPSVR SR
    • Hlavné mesto SR Bratislava
    • Zdravé bruško
    • Európska únia / Európsky sociálny fondEurópsky fond regionálneho rozvoja /
    • Operačný program ľudské zdroje