• Dôležité dni

     • Prevádzka škôlky

     • Dni prerušenej , alebo obmedzenej prevádzky
      13.10.2023 Piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
      10.11.2023 piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
      1.12.2023 piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
           
      25.12.23 -7.1.24   Prerušená prevádzka
      26.1.2024 piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
      23.2.2024 piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
       15.3.2024   Prerušená prevádzka
      12.4.2024 piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
      10.5.2024 piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
      14.6.2024 piatok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
      4.7.2024 štvrtok Skrátený deň - Škôlka sa zatvára o  15:00
      1.8.-31.8. 2024 mesiac prerušená prevádzka