• Projekty

    • Projekty našej škôlky

    • Naša škôlka zapája do rôznych projektov , .... 

    • Projekt z Rače do sveta

    • Prostredníctvom projektu Z rače do sveta sme sa deťom navštevujúcim našu škôlku predstavili cestu na ktorej sme viac spoznávali svet. Začali sme tým, čo deti najviac poznajú a je im najbližšie - naším domovm a vybrali sme sa až ďaleko do šíreho sveta. Našim zámerom bolo, aby deti pri spoznávaní sveta okolo seba, zažili čo najviac reálnych skúsenotí. Začali sme objavovaním Rače, v ktorej deti vyrastajú. Prostredníctvom rodených "račanov" sme spoznávali históriu Rače a zyvky časov minulých. Počas jazdy výletným vláčikom sme spozávali zblízka okolie, dominanty Rače, navštívili sme vinohrady a spoznali skutočného vinára. V ďalšej fáze sme sa venovali svetu, ktorý je medzi Račou a vesmírom, a teda Bratislave, ako hlavnému mestu, pod ktoré naša mestská časť patrí, Slovensku, ktoré je našim spoločným domovom a "srdcom Európy.", Európe, ktorá zohráva v našich životoch väčšiu úlohu, ako si možno myslíme a nakoniec celému svetu.. Nakoniec sme nazreli aj do ďalekého vesmíru, ktorého súčasťou je naša krásna modrá planéta.

     Tento výlet sme mohli uskutočniť vďaka dotácii z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača.
     Ďakujeme. 

    • Záhrada, ktorá učí

    • Cieľom projektu bolo prehĺbiť povedomie detí o spôsoboch starostlivosti o životné prostredie s využitím prostriedkov, ktoré nám sama príroda ponúka. V prvom rade sme sa zamerali na zber dažďovej vody prostredníctvom nádrže na vodu s kohútikom, ktorý by dokázali deti samé ovládať a nabrať si tak vodu do krhličiek pri polievaní. 

              
     Druhá úroveň projektu sa zameriavala na zriadenie kompostéru v priestoroch záhrady. Údržba kompostéru si vyžaduje dodržiavanie určitých postupov, preto  sme  tejto úrovni zapojili do realizácie projektu odborníka z organizácie CEEV Živica, ktorý formou workshopu predstavil proces kompostovania nielen deťom, zamestnancom, ale aj rodičom.

             
                                        
     Tretia úroveň projektu sa týkala rekonštrukcie vyvýšeného záhonu, v ktorom si pestujeme zeleninu, kvety a bylinky a deti majú možnosť sledovať proces vývinu rastliny od semienka a podieľať sa na starostlivosti o záhon. Posledná úroveň projektu záhŕňala vytvorenie trvalkovej záhrady.  Zámerom vytvorenia trvalkovej záhrady je okrem starostlivosti a poznávania jednotlivých druhov kvetov aj naša sebestačnosť v zabezpečovaní kvetov na aranžovanie. Darovaním vypestovaných kvetov sme vyčaili úsmevy na tvárach obdarovaných. Napríklad "našich babičiek" v Zariadení pre seniorov v Rači.

     Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka Zamestnaneckému grantovému programu Nadácia Orange.