• Projekty

      • Projekty našej škôlky

      • Naša škôlka zapája do rôznych projektov , .... 

      • Projekt z Rače do sveta

      • Prostredníctvom projektu Z rače do sveta sme sa deťom navštevujúcim našu škôlku predstavili cestu na ktorej sme viac spoznávali svet. Začali sme tým, čo deti najviac poznajú a je im najbližšie - naším domovm a vybrali sme sa až ďaleko do šíreho sveta. Našim zámerom bolo, aby deti pri spoznávaní sveta okolo seba, zažili čo najviac reálnych skúsenotí. Začali sme objavovaním Rače, v ktorej deti vyrastajú. Prostredníctvom rodených "račanov" sme spoznávali históriu Rače a zyvky časov minulých. Počas jazdy výletným vláčikom sme spozávali zblízka okolie, dominanty Rače, navštívili sme vinohrady a spoznali skutočného vinára. V ďalšej fáze sme sa venovali svetu, ktorý je medzi Račou a vesmírom, a teda Bratislave, ako hlavnému mestu, pod ktoré naša mestská časť patrí, Slovensku, ktoré je našim spoločným domovom a "srdcom Európy.", Európe, ktorá zohráva v našich životoch väčšiu úlohu, ako si možno myslíme a nakoniec celému svetu.. Nakoniec sme nazreli aj do ďalekého vesmíru, ktorého súčasťou je naša krásna modrá planéta.

       Tento výlet sme mohli uskutočniť vďaka dotácii z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača.
       Ďakujeme. 

      • Záhrada, ktorá učí

      • Cieľom projektu bolo prehĺbiť povedomie detí o spôsoboch starostlivosti o životné prostredie s využitím prostriedkov, ktoré nám sama príroda ponúka. V prvom rade sme sa zamerali na zber dažďovej vody prostredníctvom nádrže na vodu s kohútikom, ktorý by dokázali deti samé ovládať a nabrať si tak vodu do krhličiek pri polievaní. 

                
       Druhá úroveň projektu sa zameriavala na zriadenie kompostéru v priestoroch záhrady. Údržba kompostéru si vyžaduje dodržiavanie určitých postupov, preto  sme  tejto úrovni zapojili do realizácie projektu odborníka z organizácie CEEV Živica, ktorý formou workshopu predstavil proces kompostovania nielen deťom, zamestnancom, ale aj rodičom.

               
                                          
       Tretia úroveň projektu sa týkala rekonštrukcie vyvýšeného záhonu, v ktorom si pestujeme zeleninu, kvety a bylinky a deti majú možnosť sledovať proces vývinu rastliny od semienka a podieľať sa na starostlivosti o záhon. Posledná úroveň projektu záhŕňala vytvorenie trvalkovej záhrady.  Zámerom vytvorenia trvalkovej záhrady je okrem starostlivosti a poznávania jednotlivých druhov kvetov aj naša sebestačnosť v zabezpečovaní kvetov na aranžovanie. Darovaním vypestovaných kvetov sme vyčaili úsmevy na tvárach obdarovaných. Napríklad "našich babičiek" v Zariadení pre seniorov v Rači.

       Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka Zamestnaneckému grantovému programu Nadácia Orange.

                                           
                                                                                     

      • Flexibilná starostlivosť

      • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

       Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.