• Elektronická žiadosť o zápis 2024/2025

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Vážení rodičia, 

   prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnenú prihlášku Vášho dieťaťa vytlačili, podpísali obaja zákonní zástupcovia a s potvrdením od pediatra  doručili do MŠ.  Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. 

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára: