• Novinky

      • Jesenné radosti na záhrade.

      • Na našej záhrade je stále čo robiť. Aktuálne zbierame opadané lístie a ihličie. Časť ide do kompostu, časť na úkryt pre ježkov, či hmyz v zadnej časti záhrady. 
       Nezabúdame ani na vtáčence. A tiež tvorenie každého druhu.