• Novinky

     • Prešovačka
      • Prešovačka

      • Jesenný zber úrody je veľká udalosť. Spoločne oberieme hrozno a navštívime našich susedov, ktorý nám pomáhajú z hrozna vyrobiť sladkú šťavu plnú vitamínov.

     • Keď starší bavia mladších
      • Keď starší bavia mladších

      • Každý mesiac si predškoláci pripravia krátke divadielko, ktoré predvedú svojim mladším kamarátom. V októbri to bolo divadielko o príbehu jedného stromu a jeho obyvateľoch.